Γυμνάσιο

 

                                                   

 

 

Στο Γυμνάσιο, από το φροντιστήριο παρέχονται ειδικά μαθήματα. Η ηλικία των μαθητών είναι τέτοια που έχουν ανάγκη ξεχωριστής διαχείρισης της γνώσης αλλά και της προσωπικότητάς τους . Σε  περιπτώσεις που μπορούν να συνεργαστούν παιδιά από το ίδιο σχολείο , με τους ίδιους καθηγητές και κοινό επίπεδο βαθμολογίας τότε δημιουργείται εντατικό τμήμα και διασφαλίζεται πιο παραγωγικά  η απόδοση των μαθητών.

Επίσης, σε περιπτώσεις παιδιών, που ενδιαφέρονται για τις εξετάσεις των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, παρέχεται ειδική προετοιμασία.

 

 

Μαθήματα

Ώρες
Μαθηματικά 3 Ώρες
Αρχαία 2 Ώρες
Νέα Ελληνικά 2 Ώρες
Φυσική 1 Ώρα
Χημεία 1 Ώρα