Α' Λυκείου & Ωρες Διδασκαλίας

Α΄Λυκείου

Προετοιμαστείτε σωστά για την επιτυχή πορεία σας στο Ενιαίο Λύκειο και τις Εθνικές εξετάσεις!

 

Πρόγραμμα για την Α΄Λυκείου

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο:

 

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο ακολουθείται από μια περίοδο προσαρμογής. Η δυσκολία των μαθημάτων είναι σίγουρα μεγαλύτερη και η αξιολόγηση της προόδου γίνεται με διαφορετικά κριτήρια, με αποτέλεσμα οι βαθμοί στην Α΄Λυκείου να είναι σημαντικά χαμηλότεροι για τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών. Πράγματι, η Α΄Λυκείου δεν είναι απλά η τάξη μετά τη Γ΄Γυμνασίου, αλλά η επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ με ευέλικτο πρόγραμμα:

 

Η Α΄ Λυκείου είναι καθοριστική τάξη, γιατί θεμελιώνονται οι γνώσεις στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Ελληνική Γλώσσα, θέτοντας τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις. 
Η ύλη της Α΄ Λυκείου με βάση το νέο αναλυτικό πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητική και χρειάζεται ειδική εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Η εμπειρία και το πρόγραμμα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επειδή στην Α΄Λυκείου η πλειοψηφία των μαθητών έχει και άλλες δραστηριότητες, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ είναι ιδιαίτερα ευέλικτο παρέχοντας και τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

 

Μαθήματα

Ώρες
Μαθηματικά Άλγεβρα 3
  Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
  Χημεία 1
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνικά 2
  Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
  Σύνολο 12
  ∆ιαγώνισμα 3

Επίσης παραθέτουμε ενδεικτικά ένα ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α΄Λυκείου 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα  στην Α' Λυκείου, απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Φροντιστηρίου.